atlantis-banner

POMORSKO učilište Atlantis iz Splita nudi svim pomorcima iz regiona: High Voltage Operation and Management Level

split 0 8.12.15Pomorsko Učilište Atlantis instalacijom uređaja za High Voltage proširilo je ponudu edukacije. U suradnji sa Končar EU izradilo je najsuvremeniji uređaj za visoki napon na brodovima, a sve u skladu sa ispunjenim uvjetima utvrđenim Tablicama za High voltage – operational level A-III/1 i High voltage – management level A-III/2, A – III/3 Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca, STCW 1978

web design