atlantis-banner

DEKAN Fakulteta za pomorstno Bar Prof. dr Stevo Nikić: Interesovanje za hleb sa devet kora iz godine u godinu je sve veće

stevo 0 12.9.16Prof. dr Stevo Nikić posvetio je svoj radni vijek obrazovanju generacija i generacija studenata pomorstva, prvo kao profesor i dekan Fakulteta za pomorstvo, a zatim posljednjih godina i kao osnivač i dekan Fakulteta za mediteranske studije iz Tivra i Pomorskog fakulteta u Baru, prve privatne visokoobrazovne ustanove koja školuje buduće pomorce.

 

 

 

 

Profesor Nikić primjećuje konstantan rast interesovanja među omladinom za ovu profesiju, a na što bi u perspektivi posebno trebalo obratiti pažnju kada je u pitanju kvalitet obrazovanja ljudi ove struke, pročitajte u tekstu koji slijedi.

Iako je interesovanje naših čitalaca prvenstveno okrenuto ka Pomorskom fakultetu Bar, recite nam za sami početak ipak nešto više o Fakultetu za mediteranske studije u Tivtu, kada je osnovan i o programima koji se tamo nude studentima.

Fakultet za mediteranske studije u Tivtu je osnovan prije 10 godina i već je postao prepoznatljiv po svojoj orjentaciji ka nautičkom turizmu, što je godinama bila zanemarena oblast kada je u pitanju obrazovanje u Crnoj Gori. Studentima su na raspolaganju sljedeći smjerovi: Bezbjednost jahti i marina, Carina, špedicija i agencijsko poslovanje, kao i smjer Nautičkog turizama.

Naši fakulteti u Baru i Tivtu su dvije spojene ustanove koje trenutno nastojimo da, da tako kažem, unesemo u jedan univerzitet, a koga će još činiti fakultet u Herceg Novom, kao i Fakultet za turizam Budva. 

Ovaj univerzitet koji se zove Adreatik već formalno-pravno postoji, a uskoro očekujemo dobijanje licence za rad od strane Ministarstva nauke, te bi na taj način ove obrazovne ustanove objedinili u jednu cjelinu.

Kada se krenulo u realizaciju ideje prvog privatnog pomorskog fakulteta u Crnoj Gori? Vjerujem da je Bar bio lak izbor. 

U pravu ste. Uočili smo da je u Baru postojala dugogodišnja potreba za Pomorskim fakultetom i obrazovanjem kadra u ovoj profesiji. U Crnoj Gori smo decenijama imali samo jedan fakultet ove vrste, koji ima veliku tradiciju-Fakultet za pomorstvo Kotor. 

stevo 1 12.9.16

Obzirom na Vaš višedecinijski staž koji ste proveli u obrazovanju studenata pomorstva, prvo na FZP Kotor, pa sada i na Pomorskom fakultetu u Baru, da li Vam se čini sa godinama raste interesovanje za ovu profesiju?

Zanimljivo je da interesovanje za upis na našem Pomorskom fakultetu permanentno raste, iako je riječ o izuzetno teškom zanimanju. Dolazimo čak i u situaciju da broj upisanih studenata zajedno sa prepisima sa drugih fakulteta često prelazi granice dozvoljenog u odnosu na licencu koju posjedujemo, a koja predviđa 100 brucoša godišnje.

Lično smatram da je ova ekspanzija odraz društvenih zbivanja. Prije svega ovdje mislim na jednu od najvećih prednosti pomorske profesije, a to je da daje mogućnost relativno brzog zapošljavanja. Na žalost, ovo je veoma rijedak slučaj kada su u pitanju druga zanimanja u Crnoj Gori. 

Dugo godina ste bili profesor na Univerzitetu Crne Gore, pa bih želio da za naše čitaoce napravite jednu paralelu između onoga što je pomorsko obrazovanje bilo nekada i onoga što je donijelo novo vrijeme.

Obrazovanje pomoraca je veoma specifično. Potrebno je uskladiti dvije konvencije i to u prvom redu onu Bolonjsku, koja je standard i zahtjev koji pred nas postavlja Ministarstvo nauke, a zatim i propise koje normira Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a tiču se sticanja zvanja i ovlašćenja u pomorstvu.

Tu su naravno i standardi koje određuje tržište rada i pomorska industrija, a koji se u primarno odnose na visoko- stručno i specijalističko obrazovanje. Ovo je moguće ostvariti isključivo kroz uvođenje u nastavni proces savremenih nastavnih sredstava, kakav je naš trening centar koji ima mogućnost simulacije svih funkcija na brodu.

Tako da možemo zaključiti da se u ovoj profesiji nameću kao prioritetna stručna i specijalistička obrazovanja.

stevo 2 12.9.16

U Tivtu, u okviru Fakulteta za mediteranske studije postoji i trening centar koji pomorcima pruža neophodne specijalističke kurseve, a sve u skladu sa međunarodnim konvencijama koje normiraju tu oblast. Recite nam o kojim kursevima i modelima obuke je riječ i što se to konkretno nudi?

Naravno, samo vas želim ispraviti da isto to postoji i u Baru, a riječ je o opremi koja je pred Vama i koja omogućuje kompletnu simulaciju svih funkcija broda.

U pitanju je veliki broj trening kurseva za sticanje i obnavljanje Ovlašćenja za pomorce, a sa čime je veliki dio vaših čitalaca dobro upoznat.

Ovdje bih se osvrnuo na jedan koncept, a koji je sa novim Pravilnikom o sticanju zvanja pomoraca uveden prošle godine. Ovim je omogućeno da pomorci koji imaju više od 36 mjeseci navigacije, a nemaju završenu višu školu ili fakultet, mogu kroz petomjesečni kurs doći do najviših zvanja u pomorstvu, to jest zvanja zapovjednika broda i upravitelja stroja. Riječ je o još jednoj od mogućnosti koja postoji i na našem fakultetu.

UKRCAJ!!! Pogledajte najnoviju ponudu agencija MonteMast Ltd., DGS, Sikimic Marine Services, Global Services i Montenegroletter. Detalje pogledajte OVDJE.

Koliko su po Vama ovakvi modeli kompetentni?

Možda je to moja profesionalna deformacija, ali ja sam i dalje sklon mišljenju da se kursevima ne može postići što i kroz klasično obrazovanje. Ipak,izgleda da je na zapadu upravo to praksa, te da je akcenat na razvoju profesionalnih vještina.

Da li su te vještine dovoljne da se čovjek i psihički suoči sa surovim uslovima života i rada na brodu, te snađe u nekim svakodnevnim međuljudskim relacijama, po mom mišljenju veliko je pitanje i problem.

Dobro nam je poznata ona rečenica iz andrićevih Znakova pored puta: “Na zemlji žive dvije vrste ljudi, jedni koji žive i drugi koji plove”. 

Riječ je zaista o jednoj od najtežih profesija koja se da uporediti sa poslom kosmonauta u svemiru ili rudara u oknima pod zemljom.

stevo 3 12.9.16

U Crnoj Gori postoji dvije srednje pomorske škole i dva pomorska fakulteta. Što je to što bi po Vama trebalo pridodati ovom sistemu u narednom periodu, kako bi ga svi zajedno učinili što kvalitetnijim i efikasnijim?

Akcenat mora biti na razvoju trening centara i nabavci što savremenije opreme. Obrazovanje pomoraca u velikoj mjeri određeno je i međunarodnim normama koje standardizuju ovu oblast, a to je veoma zahtjevan proces. Samo uz najsavremeniju opremu moguće je ići u korak sa vremenom u kome živimo.

Ovaj segment praćenja svjetskih trendova je do skoro, moram konstatovati, nedostajalo našoj pomorskoj administraciji. Ipak, u posljednje vrijeme i tu se dešavaju jako pozitivne promjene.

Raduje me što sa čitaocima vašeg portala mogu podijeliti jednu ekskluzivnu informaciju, a to je da u narednih par mjeseci možemo očekivati povratak crnogorskih pomoraca na tzv. bijelu listu.

Ovo je jako bitna vijest za crnogorske pomorce koji su posljednjih godina zbog ovoga doživljavali razne neprijatnosti.

POMORSKO učilište Atlantis iz Splita nudi svim pomorcima iz regiona: High Voltage Operation and Management Level. Detalje saznajte OVDJE.

Ostvarujete li međunarodnu saradnju i nastojite li se pozicionirati i u regionu?

Imamo veoma konkretnu saradnju sa Visokom školom za kadrovski menadžment u pomorstvu iz Splita. sa kojom dijelimo i zajednički oblik studija. 

Takođe, imamo jake kontakte sa Srbijom, gdje periodično organizujemo obuke i kurseve koji omogućavaju ljudima iz te susjedne zemlje da putem nas obezbijede potrebna pomorska ovlašćenja i dokumenta.

Uspostavili smo i saradnju sa partnerima iz Kine, konkretno sa velikim lučkim gradom Ningboom sa kojim smo sklopili ugovor o razmjeni studenata, profesora i programa.

Već dva puta ove godine smo bili njihovi gosti, a uskoro očekujemo i njihovu uzvratnu posjetu, a sve u cilju ostvarivanja zajedničke saradnje, što bi mogla biti lijepa perspektiva za daljnji razvoj našeg fakulteta.

Kako vidite Fakultet za pomorstvo Bar za 10 godina?

U nekoj perspektivi u planu nam je poraditi više na infrastrukturi. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti sve potrebne dozvole kako bismo izgradili jedan amfiteatar sa 100 mjesta i par novih učionica. Projekat za to je već gotov. Vjerujemo da ćemo naići i na razumijevanje opštinskih vlasti, koje će siguran sam prepoznati značaj razvoja i širenja naše ustanove.

Komentari  

#1 Ćao.Jovan 01-01-2017 20:31
Sve je to lose moj Nikicu.
Citiraj
#2 Nikola 09-03-2017 08:16
Poboljsaj uslove u trening centru jer su na najneprofesiona lnijem mogucem nivou. Cak se i ne trude da izgleda pristojno. Na predavanjima se i ne mora dolaziti, ispiti su sa odgovorima na tabli, nema reda i izdaju se certifikati prije nego zavrsi predavanje i ispit.
Citiraj
web design