atlantis-banner

DIREKTOR Srednje pomorske škole Kotor Veljko Botica: Školujemo kadar za najveće svjetske kompanije

pomorskakotor  00 25.11.16Malo je obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje se mogu pohvaliti da njihovi učenici rade u najvećih svjetskim kompanijama. Takav primjer je Srednja pomorska škola Kotor, a o viševjekovnoj tradiciji i o perspektivama ove škole razgovaramo sa njenim direktorom Veljkom Boticom.

 

 

 

 

Nalazite se na čelu jedne od najstarijih obrazovnih ustanova, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu. Evo prilike da se osvrnemo i na istorijat Srednje pomorske škole Kotor.

U pravu ste, u pitanju je tradicija koja obavezuje. Pomorsko obrazovanje u Boki nastalo je kao odraz potrebe domaćeg stanovništva da potraži kvalitetniju egzistenciju od one koju je pružala tradicionalna viševjekovna ekstenzivna poljoprivreda u vrletima Lovćena i Orjena. To je navelo Bokelje da počnu sa izučavanjem plovidbene vještine, a rezultiralo je preplitanjem brojnih svjetskih kultura, čije su uticaje drevni bokeljski pomorci donosili sa svojih putovanja u rodni kraj. 

Kotor se na taj način i u ekonomskom smislu razvijao brže od okruženja, što je još u 17. vijeku stvorilo potrebu za privatnim pomorskim školama, da bi na kraju to bilo institucionalizovalo kroz prvu državnu pomorsku školu otvorenu 1849. godine u Kotoru ukazom austrougarskog prestolonaslednika.

U skladu sa ovom tradicijom, koju do današnjih dana baštinimo i ljubomorno čuvamo, namjera nam je da i u ovim modernim vremenima koja su donijela ogromni tehničko-tehnološki napredak u svim oblastima života, sačuvamo viševjekovnu reputaciju pomoraca iz Crne Gore i da naš kadar obrazujemo u skladu sa najvišim standardima koje propisuje Međunarodna Pomorska Organizacija.

pomorskakotor  5 25.11.16

Novo doba donijelo je mladim ljudima bezbroj mogućnosti za lični i profesionalni razvoj. Kakvo interesovanje trenutno vlada za pomorsku profesiju?

Interesovanje je u posljednje vrijeme možda i neočekivano veliko, a po mom mišljenju usko je povezano sa standardom i uslovima života stanovništva. U državama gdje je životni standard viši, kao na primjer u Sloveniji, interesovanje je prilično slabo i javlja se problem upisa učenika u ovu vrstu škole.

POMORSKO učilište Atlantis iz Splita nudi svim pomorcima iz regiona: High Voltage Operation and Management Level. Detalje saznajte OVDJE.

Kod nas primjećujemo interesovanje ne samo iz Boke, već i iz unutrašnjosti Crne Gore, a u posljednje vrijeme naglašeno je i interesovanje djece iz Srbije i BiH, jer je prema međunarodnim bilateralnim sporazumima djeci iz ovih država omogućeno školovanje pod istim uslovima kao i djeci iz naše zemlje. Tako da možemo reći da škola sve više prevazilazi crnogorske okvire i postaje jedna regionalna i balkanska priča.

pomorskakotor  0 25.11.16

Posljednjih godina u medijima primjer Srednje pomorske škole Kotor ističe se kao model uspješnog razvoja srednjoškolskog obrazovanja kod nas. Recite nam nešto više o do sada realizovanim projektima, kao i o onima koji su u toku ili su u planu?

Raduje nas što je naš rad prepoznat u javnosti. Ono na što sam posebno ponosan je kvalitetan i uigran nastavni kadar. Mišljenja sam da je zadovoljan nastavnik, koji je spreman da se u potpunosti angazuje i usresrijedi na transfer znanja ka mladom čovjeku, glavni preduslov za uspjeh nastavnog procesa. 

UKRCAJ!!! PREGLED slobodnih pozicija za ukrcaj agencije DGS. Više saznajte OVDJE.

Osim ljudskog resursa i materijalno- tehnički uslovi u našoj školi su izuzetno dobri, s tim što permanentno radimo na njihovom unaprijeđenju, nastojeći da idemo u korak sa ustanovama sličnog tipa na Jadranu. 

pomorskakotor  6 25.11.16

Sa ponosom mogu istaći da smo što se tiče materijalno-tehničke opremljenosti najkvalitetnija srednjoškolska ustanova u našoj zemlji. 

Moram priznati da je lakši dio posla bio postaviti jedan ovakav sistem, dok je najveći izazov monitoring i konsolidacija na dostignutom nivou. 

Na svu sreću uspjeli smo da se tržišno pozicioniramo, te na taj način pribavimo sebi odrđene prihode koji nam omogućavaju da razmišljamo i o razvojnim programima, a sve sa ciljem da našim đacima omogućimo da se, nakon završetka školovanja kod nas sasvim ravnopravno sa vršnjacima iz cijelog svijeta, uključa na tržište radne snage.

Vaš princip rada reklo bi se u velikoj mjeri odudara od stereotipnog, pomalo okoštalog koncepta srednje škole kod nas. Recite nam da li Vaše ideje nailaze na razumijevanje kod nadležnih u Drzavi i kakva je saradnja sa Ministarstvom prosvjete? 

Aktuelni ministar je treći od kada sam ja na čelu ove škole i moram reći da ovo Ministarstvo itekako prepoznaje naš koncept stručnog obrazovanja, što nam itekako prija, ali i daje impuls za nastavak i razvoj dalje saradnje.

UKRCAJ!!! Pogledajte najnoviju ponudu agencija MonteMast Ltd., DGS, Sikimic Marine Services, Global Services i Montenegroletter. Detalje pogledajte OVDJE.

Primjer toga je i činjenica da ja Ministarstvo sa prilično velikim sredstava pomoglo nabavku simulatora za nautiku i brodomašinstvo, dok je ostatak novca škola obezbijedila iz sopstvenih izvora i uz pomoć belgijskog brodara Transpetrola.

Najvažnije je da Ministarstvo u ovom momentu daje značaj razvoju stručnih vještina učenika, a mi ćemo se svakao truditi da tu njihovu dobru volju i razumijevanje u što večoj mjeri opravdamo.

pomorskakotor  7 25.11.16

Dotakli ste se aspekta praktične nastave, koji je neizostavan za razvoj jednog mladog nautičara i brodomašinca. Recite nam više detalje vezano za taj segment rada.

Već sam napomenuo da dio naših sopstvenih prihoda konstantno investiramo u ovaj aspekt razvoja škole i ako se po nečemu i razlikujemo od drugih srednjih stručnih škola u zemlji, onda je to u našem odnosu prema praktičnoj nastavi.

Shvatili smo značaj kombinovanja teorijske nastave sa konstantnim razvojem stručnih vještina naših đaka i sve svoje resurse trenutno usmjeravamo u tom pravcu. Naši učenici u toku svoga školovanja kod nas veliko vrijeme provedu na praktičnoj nastavi, a naš zadatak je da kroz gradnju novih infrastrukturnih objekata i nabavku najsavremenije opreme pripremimo mladog čovjeka za njegov prvi susret sa profesionalnim obavezama u zvanju kadeta ili asistenta.

pomorskakotor  22 25.11.16

Sve ovo nebi bilo moguće bez saradnje i razumijevanja sa naša dva ključna partnera. Na prvom mjestu to je Mornarica Vojske Crne Gore i školski brod Jadran, gdje odrađujemo jedan dio prakse. U tom smislu posebno se radujemo i našem skorom ponovnom izlasku na more sa ovim brodom nakon njegovog remonta.

Naš drugi, i ništa manje bitan partner je trening centar Azalea u kome naši đaci mogu raditi na najsavremenijom opremi, koju mi kao škola naravno nijesmo u mogućnosti nabaviti. 

Riječ je o jednom od najmodrnijih trening centara u Evropi, koji uz veliko interesovanje i razumijevanje, a bez konkretnog komercijalnog interesa pomaže naš rad.

SIKIMIĆ Marine Services potražuje sljedeće rankove za ukrcaj na Bulk Carriere kompanije SWIRECNCO. Uslove pogledajte OVDJE

Osim redovnog školovanja Srednja pomorska škola Kotor ima i program prekvalifikacije odraslih u zvanja nautički i brodomašinski tehničar. Recite nam više o ovom program.

Prekvalifikacija odraslih u našoj školi traje blizu 5 godina i u ovom momentu mislim da je oko 500 ljudi prošlo kroz ovaj program. Prema našim evidencijama više od 50 % polaznika je položilo poručnički ispit i plovi u zvanju oficira.

Mala digresija, prema podacima iz Lučkih kapetanija do prije 7,8 godina broj ljudi na godišnjem nivou koji bi položili klasu iznosio je tridesaetak nautičara i isto toliko brodomašinaca, dok danas u naše dvije Lučke kapetanije gotovo 300 ljudi godišnje položi poručnički ispit.

Iz svega navedenog jasno je da se baza pomoraca u Crnoj Gori intezivno, iz godine u godinu širi, a sve to našoj zemlji obezbjeđuje ogroman devizni priliv. Na žalost država ovaj novac ne registruje kao profit od pomorstva, već se to, prema statistici Monstata, zove “Prihod od dijaspore”.

Nema sumnje da je tu potrebno preduzeti neke korake, ali obzirom da ovim ulazimo na teren politike u pomorstvu, ja ću se tu i zaustaviti.

Započeli ste i sa specijalističkim kursevim i obukama za profesionalne pomorce, a sve u skladu sa aktuelnim međunarodnim konvencijama.

U ovom momentu kod nas se nalazi druga grupa oficira koji prate modele obuke 7.01 i 7.02 za nautičare i brodomašince.

Sa naše strane smo se potrudili da uz pomoć Bireu Veritasa brzo i kvalitetno implementuramo ovaj program i ispunimo potrebne standarde u čemu su nam izuzetno pomogli naši stručni timovi, koji su u stvari i nosioci ovog projekta za oba modela obuke.

Kao direktor škole moram istaći da mi nije drago što je jedan ovakav model, iako u skladu sa IMO konvencijama, na neki način skliznuo iz segmenta obrazovanja na nivo obuka, jer mišljenja sam da nešto što traje 1.000 sati teško možemo nazvati obukom.

To nas je na neki način i podstaklo da se uključimo u ovaj posao, prvenstveno tretirajući ga kao obrazovni proces.

Prva grupa naših polaznika bez problema je u Lučkoj kapetaniji položila ispite za zapovjednika i prvog oficira broda, kao i upravitelja mašinskog kompleksa, što je bila potvrda kvaliteta obuke koju su polaznici prošli u našoj školi.

Posebno nas raduje što je veliki broj ovih kandidata, koji sada kod nas prolaze ove obuke, nekada završio našu srednju školu. Sticajem okolnosti ovi ljudi se nijesu odlučili za školovanje na Fakultetu za pomorstvo i sada su opet tu kod nas da ovaj posao odradimo zajednički do kraja. 

U svemu ovome moram još jednom istaći našu saradnju sa Azaleom, gdje kandidati u sklopu ovih naših obuka imaju mogućnosti da odrade i neke druge treninge, koje su im neophodni u daljoj karijeri.

Obzirom da je profil kadra koji obrazujete uglavnom okrenut međunarodnom tržištu rada, vjerujem da i vi kao škola dosta polažete na kontaktima i razmjeni iskustava sa sličnim ustanovama u regionu, pa i šire. Recite nam nešto o međunarodnoj saradnji koju ostvarujete.

Prije svega, dozvolite mi da konstatujem da je trenutno najveći problem, najlošije regulisana i u svakom smislu najproblematičnija, agentura pri zapošljavanju pomoraca. Država je taj segment u potpunosti prepustila privatnom sektoru, koji veoma usko pokriva i obrađuje svjetsko pomorsko tržište.

Ovo je dovelo do situacije da se veliki broj naših pomoraca, na sreću veoma uspješno, sam snalazi i pronalazi sebi zaposlenje i to sve češće van nekih desetak tradicionalnih kompanijama na kojima godinama plove naši ljudi. Pogotovo se ovo odnosi na senior oficire, a sigurni smo da će ovo otvoriti u perspektivi prostor kako za juniore, tako i za naše kadete i asistente.

Naš partner u tom smislu je belgijski brodar Transpetrol, na čiju tankersku flotu svake godine šaljemo jedan broj naših kadeta i asistenata.

Kako vidite ovu školu za 10 godina?

U odgovoru na ovo pitanje potrebno je prvo napraviti jednu analizu resursa koje posjedujemo kao ustanova. Ono što je kapital nas i kotorske Gimnazije je 20.000 kvadrata zemljišta oko škole. Ovo je izuzetan razvojni resurs. 

Mišljenja sam da ćemo ostati i fokusirati se na segment obarzovanja, bez namjere da se miješamo u segment rada trening centara.

Takođe, dozvolite da istaknem da u našoj školi postoji još jedan, saobraćajni smjer koji se tiče špedicije, agencijskog i carinskog poslovanja, što je itekako perspektivna profesija koja će u budućnosti imati veliki potencijal. Recimo i to da trenutno na birou nema nezaposlenih saobraćajnih inžinjera, a ovaj naš smjer predstavlja idealnu osnovu za ovu profesiju.

Nažalost, država i pored nekih pokušaja na podgoričkom Mašinskom fakultetu, još uvjek nije smogla snage da otvori saobraćajni fakultet. Ipak, i pored toga veliki broj naših đaka svake godine odlučuje se nastaviti školovanje na privatnom fakultetu u Budvi, čiji je vlasnik nekadašnji dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.

pomorskakotor  8 25.11.16

Takođe, u perspektivi neophodno je nastaviti sa praćenjem tehničkog razvoja u pomorskoj industriji, što vjerujte nimalo nije lako, jer je ovakva visokosofisticirana oprema izuzetno skupa i potrebna su velika materijalna sredstva kako bi se išlo u korak sa razvojem. 

Ono što želim podvući je i činjenica da u školi radi izuzetno kvalitetan stručni kadar. Imamo 5 upravitelja stroja, četri zapovjednika broda i ponosni smo na to što sve ostale pomorske obrazovne ustanove zajedno nemaju u stalnom radnom odnosu toliki broj ljudi sa najvišim zvanjima u struci. Ovo predstavlja našu najveću komparativnu prednost, jer je ovdje riječ o vrhunskim profesionalcima koji su veliki dio svoje radne karijere proveli na brodovima.

Uz to, nastojimo konstantno prepoznati ljude koji su još uvjek aktivni pomorci, te dovesti ih kod nas da našim učenicima, pa maker i na jedan dan, prenesu svoja znanja i iskustva.

Nebi bilo u redu, a ne pohvaliti i naše učenike. Riječ je o izuzetnim mladim ljudima, uvjek voljnim da odgovore na sve zadatke koje pred njih stavlja obrazovni proces. O ovome možda najbolje može posvjedočiti posada Školskog broda Jadran, na kome su naši đaci za vrijeme remonta svakodnevno radili sve vrste mornaričkih poslova, kako bi brod što prije zaplovio.

Uz takvu bazu i kvalitetne matrijalno-tehničke uslove, definitivno je budućnost svijetla. 

Želite li nešto dodati za sami kraj?

Volio bih da se Crnoj Gori vrati Ministarstvo pomorstva, što bi to po mom mišljenju značajno doprinjelo boljoj saradnji sa Ministarstvom prosvjete, jer je to itekako neophodno. Uz malo dobre volje svi bi od toga mogli imati daleko veću korist, a sve u interesu našeg društva i pomorske zajednice.

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Refreširaj

web design